שמואל זנוויל בראנדיבורג

Hebrew Name: 
שמואל זנוויל בראנדיבורג (רב ודיין [הסכמת רבני יושבי על מדין])
German Name: 
שמואל זנוויל בראנדיבורג