שמואל כהרר נפתלי הירץ

Hebrew Name: 
שמואל כהרר נפתלי הירץ
German Name: 
שמואל כהרר נפתלי הירץ