שמואל פאלאק

Hebrew Name: 
שמואל פאלאק
German Name: 
שמואל פאלאק