שמואל פ"ד

Hebrew Name: 
שמואל פ"ד
German Name: 
שמואל פ"ד