שמואל קיניגסשפירר

Hebrew Name: 
שמואל קיניגסשפירר