שמעון ב"ר שלמה הנאבר

Hebrew Name: 
שמעון ב"ר שלמה הנאבר
German Name: 
שמעון ב"ר שלמה הנאבר