שמעון רוק מפ"ב

Hebrew Name: 
שמעון רוק מפ"ב
German Name: 
שמעון רוק מפ"ב