שמעי' לאנצבורג

Hebrew Name: 
שמעי' לאנצבורג
German Name: 
שמעי' לאנצבורג