שמשון מחאליוב

Hebrew Name: 
שמשון מחאליוב
German Name: 
שמשון מחאליוב