Dohm (Syndicus)

Hebrew Name: 
Dohm
German Name: 
Dohm (Syndicus)