Wolfsohn-Halle, Aron

Hebrew Name: 
וולפסון, אהרון
German Name: 
Wolfsohn-Halle, Aron